Regres

"Schadevergoeding (schadeloosstelling) of terugbetaling dan wel genoegdoening van de geleden schade."

Verhaal op de voorschakel: Regresrecht

Indien de koper met succes zijn rechten heeft uitgeoefend op de verkoper dan kan de verkoper schadevergoeding vorderen van degene van wie hij het product heeft gekocht (zijn "voorschakel"). Voorwaarden hiervoor is dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de reden waarom het product niet voldoet aan de verwachtingen van de koper. Verwachtingen aanrekenbaar aan de verkoper kunnen zijn: verkoopuitingen, reclame of toezeggingen van de verkoper.

Als blijkt dat de verkoper de koper te veel tegemoet is gekomen met de schadeloosstelling dan kan de voorschakel niet voor deze kosten worden aangesproken. Dit is mogelijk van toepassing als door een reparatie/herstel een meerwaarde (levensduur of meer comfort) gerealiseerd is wat de koper een voordeel oplevert.

Tijdens de economische levensduur (gebruiksduurverwachting) van een "duurzaamproduct" is het soms ook redelijk dat een reparatie dan wel een herstel voorkomt. In dit geval is er geen sprake van Non-conformiteit.

Onderhoudskosten zijn altijd voor de koper. Tevens de gevolgen van het nalaten van onderhoud.  

 

Top

 

Conformiteit-beginsel

"Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten."

Disclaimer
Privacy Policy
FAQ

Conformiteit

"De verkoper is verplicht een product te leveren dat met het consumentenrecht in overeenstemming is."

Startpagina
Conformiteit
Non Conformiteit
Regres
Links
Contact

Non Conformiteit

" Van wanprestatie is sprake wanneer de verkoper tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een overeenkomst."

Gebruiksduurverwachting
Verkopers of fabrieksgarantie
Economische levensduur
Garantietermijn

Regres

"Schadevergoeding (schadeloosstelling) of terugbetaling dan wel genoegdoening van de geleden schade."

Europese richtlijn koop en garantie
Koopovereenkomst
Wettelijke Garantie
Europese wettelijke garantietermijn

KellyW Design