Links

"Nuttige links die verwijzen naar websites die u op weg helpen bij het vinden van meer of specifieke informatie."

 

Consumentenautoriteit

De Consumentenautoriteit bevordert eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten.

ConsuWijzer

Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument.

Consumentenbond

De Consumentenbond is een vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten.

Consumenten startpagina

Startpagina consumentenzaken.

Consumententips

Nuttige Consumententips.

De ombudsman

De Nationale ombudsman kan klachten behandelen over bijna alle overheidsinstanties.

Geschillencommissie

Geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

Uneto VNI

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt.

Informatie Rijksoverheid

Voor vragen aan de Rijksoverheid.

ANVR

De ANVR is een brancheorganisatie. Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen.

Bovag

BOVAG is een brancheorganisatie die zich met mobiliteit bezighouden.

Europees consumenten centrum

Het ECC is tot stand gekomen met steun van de Europese Commissie en het Ministerie van Justitie en maakt deel uit van het Juridisch Loket.

Thuiswinkel waarborg

Website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, de belangenorganisatie voor bedrijven die producten en of diensten verkopen aan consumenten via internet, catalogus, post etc.

Nationale hypotheek garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

Stichting garantiefonds reisgelden

SGR het eerste garantiefonds reisgelden in Europa.

www.conformiteit.nl

www.conformiteit.info

 

Top

Conformiteit-beginsel

"Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten."

Disclaimer
Privacy Policy
FAQ

Conformiteit

"De verkoper is verplicht een product te leveren dat met het consumentenrecht in overeenstemming is."

Startpagina
Conformiteit
Non Conformiteit
Regres
Links
Contact

Non Conformiteit

" Van wanprestatie is sprake wanneer de verkoper tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een overeenkomst."

Gebruiksduurverwachting
Verkopers of fabrieksgarantie
Economische levensduur
Garantietermijn

Regres

"Schadevergoeding (schadeloosstelling) of terugbetaling dan wel genoegdoening van de geleden schade."

Europese richtlijn koop en garantie
Koopovereenkomst
Wettelijke Garantie
Europese wettelijke garantietermijn

KellyW Design