Contact

De Communicatie met de consument is veranderd......

Internet heeft ervoor gezorgd dat de consument vandaag de dag precies weet wat zijn rechten zijn. Daarbij komt dat het vertrouwen van de consument in het bedrijf vaak ernstig is gedaald als het op consumentenrecht aankomt.

Bedrijven die roepen dat ze mooier, groter, beter en goedkoper zijn dan de rest worden simpelweg niet meer vertrouwd vanwege het ontbreken (of er niet naar handelen) van de elementaire kennis van het consumentenrecht. En dat heeft effect.

Informatie over de producten en diensten haalt de consument tegenwoordig op andere plaatsen, bijvoorbeeld daar waar de boodschap nog wel betrouwbaar overkomt. De vervolg stap is dat de consument ook voor de producten gaat "shoppen" om vervolgens de producten ook op een andere locatie aan te schaffen.
Bovenstaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat de verhouding tussen bedrijf en consument veranderen. En dat heeft grote consequenties voor de manier waarop bedrijven moeten communiceren. Succesvolle bedrijven voeren een dialoog met klant op basis van kennis!

Het is tijd!
Tijd voor kennisoverdracht en borging van de overgedragen kennis in de praktijk. Vergeet daarom niet dat het belangrijkste kapitaal van een organisatie bestaat uit de kennis, vaardigheden en ervaring van de medewerkers.

Hoe?
Om de kennis en vaardigheden van uw medewerkers te vergroten geven wij ook lezingen.
Voor bedrijven verzorgen wij ook lezingen en presentaties op locatie (ook in de avonduren en in het weekend) over conformiteit, non-conformiteit en garantie. De duur van een lezing of presentatie duurt ongeveer 90 minuten, inclusief discussie en vragenronde.

Borging van het dienstniveau

  • Hoe klantvriendelijk en servicegericht zijn uw medewerkers?
  • Hebben uw medewerkers voldoende kennis?
  • Voldoen uw franchise ondernemingen aan de standaard van uw organisatie?
  • Hoe is het gesteld met het probleemoplossend vermogen van de medewerkers?

Onze "Mystery Shopper" onderzoekt voor u de antwoorden op boventaande vragen, en geeft vervolgens advies op maat. Wij werken met een betrouwbare en objectieve onderzoeksmethoden waarmee de kwaliteit van de dienstverlening en service in kaart wordt gebracht. Dit levert een klantgerichte kijk op uw organisatie en met die gegevens kunt u uw dienstverlening beter afstemmen op de vaste- en de nieuwe klant. 

Contact:  info  @  conformiteit. nl

 

 

   

 

Top

 

Conformiteit-beginsel

"Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten."

Disclaimer
Privacy Policy
FAQ

Conformiteit

"De verkoper is verplicht een product te leveren dat met het consumentenrecht in overeenstemming is."

Startpagina
Conformiteit
Non Conformiteit
Regres
Links
Contact

Non Conformiteit

" Van wanprestatie is sprake wanneer de verkoper tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een overeenkomst."

Gebruiksduurverwachting
Verkopers of fabrieksgarantie
Economische levensduur
Garantietermijn

Regres

"Schadevergoeding (schadeloosstelling) of terugbetaling dan wel genoegdoening van de geleden schade."

Europese richtlijn koop en garantie
Koopovereenkomst
Wettelijke Garantie
Europese wettelijke garantietermijn

KellyW Design